Stanowisko nr 36 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego