Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych z dnia 15 października 2020 w sprawie prawa pielęgniarek i położnych  oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy