Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych z dnia 15 października 2020 w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnych (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.)