Stanowisko NRPiP dotyczące przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych – skierowane do Ministra Zdrowia