Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/

Link do rejestracji https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin

W odniesieniu do szkoleń dla szpitali, a co za tym idzie pielęgniarek pracujących w tych szpitalach, to proces rekrutacji wygląda w taki sposób:

  • Dyrektor jednostki (bądź osoba przez niego upoważniona) rejestruje szpital,
  • CSIOZ kontaktuje się z zarejestrowanym szpitalem w celu ustalenia terminu szkolenia,
  • Po ustaleniu szkolenia osoba rejestrująca szpital otrzymuje informacje e-mailową z prośbą o załączenie w systemie rekrutacyjnym listy osób które wezmą udział w szkoleniu,
  • Kolejno każda ze zgłoszonych przez szpital osób będzie musiała zarejestrować się indywidualnie w systemie rekrutacji.
  • Po tych wszystkich krokach pracownicy CSIOZ przyjeżdżają w ustalonym terminie i przeprowadzają szkolenie.

Obecnie trwa II tura rekrutacji dla szpitali w okresie 2.01.2020 r. – 31.03.2020 r..

I tura rekrutacji szpitali (do dnia 30.11.2019) – zrekrutowało się 117 szpitali.