Poniżej przedstawiam informację o szkoleniu prowadzonym jest w ramach programu POWER przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) i Agencji Badań Medycznych. Wszelkie informacje znajdują się na stronie ABM. Poniżej przesyłam link do szkolenia.

https://abm.gov.pl/pl/kursy/28k25,Projekt-POWER-szkolenie-online-dla-lekarzy-pielegniarek-i-poloznych-POZ.html?sid=df0c2ac086cb973526ac9b075418907d

Szkolenie jest bezpłatne a warunkiem udziału jest jedynie przesłanie dokumentów wymienionych na stronie ABM.

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej kwestii udziela Pani Beata Maciejewska – Członek Zarządu GCPpl/Koordynator merytoryczny POWER pod numerem 602 146 500