Szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia, przygotowującego do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu WHO w terminie 13-16.11.2023 roku w Warszawie i całkowity koszt szkolenia jest pokrywany przez organizatora.

Link do formularza rejestracyjnego na szkolenie: https://forms.gle/uqxUSkJJjXyFoKzh6