Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Krajowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy pt. „zdrowie psychiczne a aktywność zawodowa Polaków”, która odbędzie się w dniach 13-14.09.2018 roku w Gdański w Hotelu Novotel Marina ul. Jelitkowska 20, współorganizowanej przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Słupsku oraz Gdanski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Komisji ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia Pracujących ale adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: Pielęgniarek, Lekarzy, Psychologów, Inspektorów BHP, Pracodawców, Organizacji Związkowych , Pracowników i i wszystkich zainteresowanych zdrowiem i jakością życia aktywnych zawodowo Polaków.

Wysoki poziom merytoryczny zapewniają znamienici Wykładowcy, którzy wyrazili gotowość podzielania się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dla uczestników zaplanowaliśmy również aktywne zajęcia, jako przykłady metod zmniejszania napięcia emocjonalnego i nauki relaksacji.

Komunikat nr 3 (zawierający m.in. program merytoryczny konferencji) oraz karta zgłoszenia uczestnictwa, na które czekamy do 29.06.2018 roku.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Anna Raj