Zarząd Oddziału PTP im. Stefanii Wołynki w Poznaniu informuje
o wynikach II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2016:

W dniu 13 stycznia 2017 roku odbył się II etap XII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W konkursie wzięło udział 31 osób z różnych zakładów opieki zdrowotnej: szpitali wojewódzkich, powiatowych i szpitali niepublicznych. Komisja Konkursowa w składzie: dr n o zdr Katarzyna Beata Głodowska,
dr n o zdr. Violeta Jachimowicz i mgr Aleksandra Kopińska przeprowadziła egzamin testowy, sprawdziła według klucza testy i ogłosiła wyniki uczestnikom konkursu.

W wyniku II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2016,wyłonione zostały dwie laureatki z najwyższą liczbą uzyskanych ex aequo punktów na poziomie eliminacji wojewódzkich, którymi zostały: została Pani Małgorzata Frankiewicz-Stępniewska z SP ZOZ w Gnieźnie oraz Pani Paulina Wróbel z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Kolejne, II miejsce zajęły ex aequo trzy osoby: Pani Jolanta Bursztynowicz i Pani Anna Walczak z Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. oraz Pani Agnieszka Gorzałka z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, trzecie miejsce zdobyły ex aequo: Pani Justyna Kuźnicka i Pani Justyna Tomczak
z Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o .

G R A T U L U J E M Y    L A U R E A T K O M
Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, odwagę i dbałość o prestiż zawodu pielęgniarki oraz pozytywną postawę i promocję własnych jednostek.

Podziękowania składamy także wszystkim Pielęgniarkom Naczelnym /Przełożonym, które zaangażowały się w eliminacje I etapu Konkursu w podmiocie leczniczym, typując uczestniczki Konkursu oraz stwarzając możliwości ich udziału w kolejnych eliminacjach.

Poznań 20 stycznia 2016 roku
Aleksandra Kopińska
Przewodnicząca Zarządu
Oddziału PTP im. Stefanii Wołynki w Poznaniu