Informacja dotyczącą terminu, miejsca w/w konferencji oraz wzór karty zgłoszeniowej, którą po wypełnieniu należy przesłać na adres mailowy Działu Merytorycznego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych: merytoryczny@woipip.pl znajduje się poniżej wraz ze szcczegółami

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we współpracy
z Instytutem Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka
zapraszają pielęgniarki i położne do udziału w I Konferencji Naukowej

„Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej”

Termin:         4 listopad 2016 r.

Miejsce:        Instytut Pomnik-  Centrum Zdrowia Dziecka

Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; AULA 119

Udział w konferencji jest bezpłatny

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać do dnia 30.09.2016 r.
Zgłoszenia referatów do dnia 15.09.2016 r.

Dla osób zainteresowanych noclegiem:
Hotel ul. Reymonta 8 Warszawa,  Tel. 22 633 35 98
Hotel Patron- Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa Tel. 22 815 25 51; 22 815 49 80
e- mail- rezerwacja@patron.waw.pl