Termin realizacji: 30.12.2020 r.- 29.08.2022 r.
Miejsce realizacji: Konin
Termin kwalifikacji: 15.12.2020, godz. 16.00
Miejsce kwalifikacji: Konin, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 9.
Nazwa planu kształcenia: SS/K/2020/wielkopolska/rodzinna
Literatura: 1. Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014,Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., 2. Pielęgniarstwo w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – D. Kilańska, t. I, wydanie Makmed, Lublin 2010;