Uprzejmie informujemy, że 28 marca 2023 r. na XXXV Okręgowym Sprawozdawczo – Wyborczym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wybrany został przez Delegatów Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu VIII kadencji – mgr piel. Marek Przybył.