W programie m. in.:

„Normy czasu pracy pielęgniarek i położnych”
„Jakość i bezpieczeństwo opieki w szpitalu – zdarzenia niepożądane i zakażenia szpitalne”
„Pielęgniarka naczelna – niektóre aspekty odpowiedzialności z tytułu nadzoru w sytuacji wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych z winy podległego  personelu pielęgniarskiego”
„Wybrane problemy procesu akredytacji w zakresie bezpieczeństwa medycznego pacjenta leczonego w szpitalu”
„Poprawna komunikacja drogą do porozumienia i przeciwdziałania zmęczeniu zawodowemu”
„Informatyzacja szpitali i systemy grafikowania czasu pracy”
„Dokumentacja medyczna elektroniczna – nowe wyzwanie dla placówek ochrony zdrowia”
„Świadome tworzenie własnego wizerunku, motorem do samorealizacji, pewności siebie oraz sukcesu osobistego i zawodowego” (Wykład  i warsztaty)

Szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszenia znajdą Państwo po kliknięciu tutaj lub na stronie www.pce.com.pl zakładka “konferencje ogólnopolskie”

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 CZERWCA.