XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych „Zarządzanie personelem pielęgniarskim” Augustów, 25 – 28 września 2017 r.

 

ZARYS TEMATYCZNY:

 • „Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego” – Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • „Bieżące problemy zawodowe pielęgniarek i położnych” – warsztat dyskusyjny prowadzony przez przedstawicieli  NRPiP oraz Samorządów regionalnych
 • „Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta” –dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Ergonomika pracy ergonomiką życia” – Barbara Golińska, mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Komunikacja jako podstawowy element zarządzania zespołem” – Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji” – Maciej Kierył, lekarz, muzykoterapeuta
 • „Zakażenia szpitalne wyzwaniem dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej” – Elżbieta Słojewska-Poznańska, Przewodnicząca OIPiP w Jeleniej Górze
 • „Wady outsourcingu w procesie sterylizacji szpitalnej” – inż. Tadeusz Wrzosek
 • „Wybrane aspekty zarządzania kadrą pielęgniarską. Koncepcja budowania siatki płac” –    mgr Władysława Głowacz, Naczelna Pielęgniarka Dolnośląskie Centrum Onkologii
 • „Kształcenie podyplomowe- rozwój, tendencje, ocena i wnioski”
 • „Ryzyka związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki a wybór polisy ubezpieczeniowej (roszenie pacjenta, ekspozycja zawodowa, agresja pacjenta, praca na kontrakcie, prowadzenie działalności)” – Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
 • „Ochrona danych osobowych w codziennej pracy Dyrektorów ds Pielęgniarstwa i Naczelnych Pielęgniarek”  – Andrzej Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji

Szczegółowe informacje