Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 60/2019r. Okręgowej Rady z dnia18 września 2019r. postanowiła zwołać XXXV Okręgowy Sprawozdawczo Wyborczy Zjazdu Pielęgniarek i Położnych na dzień 24 marca 2020r.

Obrady Zjazdu odbędą się w sali audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w Kaliszu .ul.Poznańska 79