Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Św. Józefa w Pleszewie, ul. Bojanowskiego 1, zatrudni pielęgniarki na umowę o pracę na cały etat.

Wynagrodzenie 2600,00 + dodatek od Ministra zdrowia 1200,00, + dodatki za nocki i dni Świąteczne.

Udzielamy opieki w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w opiece długoterminowej stacjonarnej. Zapewniamy pracę w dobrych warunkach i życzliwej atmosferze, szkolimy naszych pracowników oraz umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji.

s. Magdalena Podgórska – Dyrektor Zakładu.
kontakt telefoniczny, 509 314 564.