Zapraszam serdecznie na prelekcję Pani Danuty Brykowskiej – Zastępcy Dyrektora do spraw pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, nt. „Brat Ludwik Perzyna – lekarz i pisarz w bonifraterskim habicie”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczak 4A w poniedziałek, 14 listopada 2016 roku ok. godziny 19:00 (po Mszy Świętej w Kaplicy Szpitalnej).

Z poważaniem
Marek Przybył
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu