Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu zaprasza na Kurs kwalifikacyjny:Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

Termin rozpoczęcia kursu: 1lutego2024 r.czwartek od godz. 14.30(łącznie 8 dni zajęć teoretycznych).
Cena kursu:1000 zł. (dla położnych należących do OIPIP w Kaliszu), pozostali 1500 zł.
Miejsce kursu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczak 4A.