Szanowne Panie,

W dniu 5 października od godziny 9:00 do 13:00 w Poznaniu , Hotelu Altus ulica Święty Marcin 40, odbędzie się bezpłatne szkolenie dla członków KPiPR w Polsce-. Szkolenie będzie przeprowadzone przez Adwokat -Panią Olgę Wawrzynkiewicz Jabłońską.

Podczas szkolenia przewidziany jest bezpłatny poczęstunek w formie przerwy kawowej, dojazd na szkolenie uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Uwaga : wejście na szkolenie za przedstawieniem do wglądu, dowodu regularnie opłacanych składek członkowskich do dnia 01.09.2018r. (w formie np. wydruku przelewu składki członkowskiej ).

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o przesłanie potwierdzenia imiennego udziału w szkoleniu na adres e-mali hanna.szalbierz@wp.pl.

Program szkolenia :

  • PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH WEDŁUG RODO
  • PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH WEDŁUG PRZEPISÓW INNYCH POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH MEDYCZNYCH
  • TAJEMNICA ZAWODOWA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ