ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD TYTONIU ORAZ PRZEPROWADZANIA MINIMALNYCH INTERWENCJI ANTYTYTONIOWYCH

 Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach  z zakresu diagnostyki oraz leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT) oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych. Szkolenia realizowane są w ramach  Programu pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych, prowadzonego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W ramach projektu przedstawiciele personelu medycznego będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu składającym się z części wykładowej i warsztatowej.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:

 • charakterystyka zespołu uzależnienia od tytoniu,
 • model teoretyczny procesu zaprzestania palenia i jego implikacji praktycznych,
 • diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT,
 • wsparcie behawioralne pacjenta,
 • praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in.: choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, kobiety ciężarne),
 • specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in.: żywienie, aktywność fizyczna),
 • prowadzenie minimalnej interwencji,
 • przeciwdziałanie nawrotom.

Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętności prowadzenia leczenia ZUT, który pozwala na zawieranie kontraktu z NFZ na leczenie uzależnienia od tytoniu w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) (Dz. U. poz 1505 z późn. zm.).

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy otrzymują 10 punktów edukacyjnych.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest więcej niż 50 km od miejsca szkolenia przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu.

Zapraszamy również studentów. 😉
Harmonogram szkoleń oraz rejestracja: https://szkoleniazut.coi.pl/.
Więcej informacji: Irena Przepiórka, Sylwia Boroń
e-mail: szkoleniazut@coi.pl; telefon:  +48 22 570 8661;  22 750 8636 lub 794 777 998

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD TYTONIU ORAZ PRZEPROWADZANIA MINIMALNYCH INTERWENCJI ANTYTYTONIOWYCH

 • Warszawa 14.06-15.06.2019 r.
 • Olsztyn 03.09-04.09.2019 r.
 • Wrocław 14.09.2019 r.
 • Warszawa 27.09-28.09.2019 r.
 • Kraków 12.10.2019 r.
 • Warszawa 21.10-22.10.2019 r.
 • Białystok 16.11.2019 r
 • Kraków 22.11-23.11.2019 r
 • Warszawa 9.12-10.12.2019 r.