W imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w dwudniowej sesji dla pielęgniarek i personelu medycznego, która odbędzie się w dniach 1-2 września br. podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Katarzyna Kowalska i Ewa Podymniak
PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp. K.
Organizator
Programu Edukacji Onkologicznej

Strona internetowa PEO: www.programedukacjionkologicznej.pl