Formularz rejestracyjny i inne informacje na stronie www.pspipp.pl

W imieniu zarządu PSPiPP
Anna Kamińska Wiceprezes
tel. 501 299 432

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
05-091 Ząbki, ul Rychlińskiego 1
http://www.pspipp.pl/