Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej
Termin: 2018-09-22 g. 09.00 – 13.30
Opłata: bezpłatne

Wykładowcy
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Specjalista ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej, ŚUM w Katowicach
dr n. med. Ewa Duszczyk
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, d. Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Urszula Markowska
Adiunkt Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ŚUM
mgr Ewa Kamińska
położna rodzinna, specjalista pielęgniarstwa położniczego
specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego, Certyfikowany Doradca Laktacyjny

http://edumed.pl/konferencja.html?iId=33e75ff09dd601bbe69f351039152189