V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”

Miejsce Konferencji:Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń

Data Konferencji: 7-8 września 2017

Karta zgłoszeniowa

Fundacja „Światło” w Toruniu w dniach 7-8 września 2017r. organizuję V Międzynarodową Naukową Konferencję „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”.

Sygnalizujemy to wydarzenie, gdyż pragniemy w pięknym Toruniu skupić ludzi, którym nie jest obojętny los osób w śpiączce.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie standardów opieki, które pozwolą na skuteczniejsze merytoryczne wdrożenie postępowania zwiększającego szansę tej marginalizowanej grupy chorych. Konferencja nie tylko integruje środowisko praktyków opieki zdrowotnej ale i naukowców, których dokonania wyznaczają nowe kierunki działań w stosunku do pacjentów w stanie apalicznym.

Wśród prelegentów konferencji będą lekarze i naukowcy z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii oraz polscy wspaniali wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Politechniki Gdańskiej, Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Tematyka konferencji będzie ściśle związana z diagnozowaniem i stymulacją wielozmysłową stosowaną wobec pacjentów w śpiączce. W czasie konferencji odbędą się również warsztaty z zakresu rehabilitacji, które poprowadzi Profesor Luckhoff z Niemiec.

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
Z wyrazami szacunku
Janina Mirończuk
Prezes Fundacji „Światło”