Zatrudnię pielęgniarkę w pracowni endoskopii gastroenterogicznej w Kaliszu.
Docelowo wymagany kurs w dziedzinie endoskopii. Po okresie próbnym praca w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. Bardzo dobre warunki płacowe.
Zgłoszenia proszę przysyłać na kok.pbp@gmail.com, tel. 789-128-996.