Pismo w sprawie Debaty poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.