APEL Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnychz dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

APEL Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnychz dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 APEL...

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 03-Zalecenia PTEiLChZ_izolowani poza szpitalem_22.03.2020...

Działania ZZK – 23.03.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23 marca 2020 r. Informacja_Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_23.03 NRPiP – Prezes NFZ pismo NRPiP 23.03.2020...