Dnia 20 maja 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, odbędzie się zebranie pielęgniarek i położnych rodzinnych, połączone ze szkoleniem nt. „Opatrunki specjalistyczne w leczeniu ran przewlekłych”.