Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, z prośbą o przesłanie...