Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 03-Zalecenia PTEiLChZ_izolowani poza szpitalem_22.03.2020...

Pismo do Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego

Działając w ramach swoich ustawowych kompetencji, zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu wsparcie w środki ochrony indywidualnej pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym...

Działania ZZK – 23.03.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23 marca 2020 r. Informacja_Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_23.03 NRPiP – Prezes NFZ pismo NRPiP 23.03.2020...