Otwarty Apel do władz RP

Treść Apelu skierowanego do władz RP w sprawie sytuacji w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi....