zaproszenie na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego”

Szanowni Państwo, Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Katowicach serdecznie zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych. Temat konferencji: „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego” Miejsce:Hotel...

Otwarty Apel do władz RP

Treść Apelu skierowanego do władz RP w sprawie sytuacji w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi....