Informuję, że w dniu jutrzejszym, tj. 26 kwietnia 2016 roku zbiera się Zespół ds. położnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, który zajmie się informacjami przesyłanymi do podmiotów położniczych, m.in. przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu – które to pismo przekazałem do wiadomości Naczelnej Rady. Zachęcam wszystkie położne, a szczególnie położne pracujące w samodzielnych podmiotach, do udziału w konferencji organizowanej przez NFZ w Poznaniu, w dniu 12.05.2016 roku. Udział należy potwierdzić do dnia 26.04.2016 roku w oddziale NFZ w Poznaniu (dane kontaktowe znajdują się w przesłanym przez NFZ piśmie).

Przewodniczący ORPiP w Kaliszu
Marek Przybył