Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracam się z prośbą o przekazanie najpilniejszych problemów związanych z panująca sytuacją epidemiologiczną, z jakimi boryka się personel pielęgniarsko-położniczy, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Swoje uwagi proszę przekazać na adres mailowy: izba@oipip.kalisz.pl wraz ze wskazaniem placówki, jakiej dotyczy oraz podaniem danych kontaktowych.

Z poważaniem
(-) Marek Przybył
Przewodniczący Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu