W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ przekazuję w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej.

Z wyrazami szacunku,

Ewelina Kazyszka
Specjalista
Sekcja Świadczeń Szpitalnych
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia