Kurs dokształcający:Porty naczyniowe, kontakty centralne – pielęgnacja, zastosowanie kliniczne.

Termin kursu: 3 marca 2023 r. piątek 9.00 – 15.00
Cena kursu: 180 zł./os.
Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki/położnej do opieki nad pacjentem z wszczepionym portem naczyniowym, kontaktem centralnym.
Czas trwania: zajęcia teoretyczne i ćwiczenia- 8 godz. dydaktycznych