Notatka ze spotkania organizacyjnego Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się 21 kwietnia 2016 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, w związku z wdrożeniem przez NFZ nowego zakresu świadczeń „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży” (KOC).