Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, informuje że przyjmuje zapisy na bezpłatne kursy w ramach projektu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

KURSY SPECJALISTYCZNE:

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I i II
  • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
  • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
  • Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

KURSY KWALIFIKACYJNE:

  • Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
  • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w jednym kursie.

Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne:

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I i II
  • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wybranym kursie.