Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza na szkolenie nt. „Zasady opieki nad przewodem pokarmowym”, które odbędzie się 10 października 2017r. o godz. 15.00 w siedzibie
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu ul. Korczak 4a.

Szkolenie obejmować będzie wykłady i ćwiczenia.

Plan
1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
2. Rodzaje dostępów do przewodu pokarmowego (sonda dożołądkowa, PEG, gastrostomia, jejunostomia)
3. Zasady pielęgnacji dostępu do przewodu pokarmowego
4. Zasady zakładania zgłębnika dożołądkowego
5. Powikłania zgłębnika dożołądkowego.
6. Zasady karmienia przez dostępy dojelitowe
7. Ćwiczenia na fantomie – Zakładanie zgłębnika dożołądkowo.

Cena kursu 40,-zł

Rejestracja elektronicznie lub telefonicznie 62 7570431

Serdecznie zapraszamy