Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu Uchwałą Nr 43/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. zarządziła wybory delegatów na Okręgowy Sprawozdawczo wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz zatwierdziła Rejony Wyborcze.

Uchwałą Okręgowej Rady Nr 44/2019r. z dnia 26 czerwca 2019r. została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza oraz zatwierdzony jej regulamin. Poniżej przedstawiamy tekst Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej