Terminy i miejsca zebrań wyborczych

Rejon wyborczy nr 1: KALISZ Praktyki indywidualne i grupowe pielęgniarek i położnych, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pracy chronionej, zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, praktyki lekarskie zatrudniające pielęgniarki i położne. Data i miejsce...

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu Uchwałą Nr 43/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. zarządziła wybory delegatów na Okręgowy Sprawozdawczo wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz zatwierdziła Rejony Wyborcze.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu Uchwałą Nr 43/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. zarządziła wybory delegatów na Okręgowy Sprawozdawczo wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz zatwierdziła Rejony Wyborcze. Rejony wyborcze Uchwałą Okręgowej Rady Nr...