Oświadczenia Forum Związków Zawodowych Branży Ochrony Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zawieszenia udziału w pracach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.