Informujemy, że w roku 2019 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 38,03 zł

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie (Dz. U. 2018 r., poz. 1681).

Uwaga: Wnioski przesłane wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą opiniowane. W celu otrzymania opinii należy przesyłać Wniosek na obowiązującym druku  do pobrania

plik PDF lub plik DOC.

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszam pielęgniarki i położne zatrudnione w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień, w praktykach lekarza poz, na spotkanie w dniu 7 lutego 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie OIPiP w Kaliszu. Marek Przybył Przewodniczący... czytaj dalej

KOMUNIKAT skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej: – daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia... czytaj dalej

Komunikat

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwraca się do wszystkich organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczęły się począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., tj.: za pośrednictwem Systemu SMK, o sprawdzenie, czy każdy... czytaj dalej