Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną koronawirusem oraz podjęciem przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w dniu 11.03.2020 r. uchwały nr 387/VII/2020 o zmianie kalendarza wyborczego, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu podjęła decyzję o odwołaniu XXXV Okręgowego Sprawozdawczo Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu dniu 24 marca 2020r. i zmiany terminu na późniejszy.
Nowy termin zostanie uchwalony w zależności od ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju, o czym niezwłocznie powiadomimy.

W załączeniu przedmiotowa uchwała wraz z uzasadnieniem.

Marek Przybył
Przewodniczący Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu