Działając w ramach swoich ustawowych kompetencji, zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu wsparcie w środki ochrony indywidualnej pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym pacjenta.

OIPiP.194.2020 Kalisz, 25 marca 2020 roku