W załączeniu prezentuję pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie nieprawidłowości w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych oraz odpowiedź Ministra Zdrowia i Centrali NFZ.

Przewodniczący Okręgowej Rady
(-) Marek Przybył