Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku, na adres: izba@oipip.kalisz.pl