Przedstawiamy projekt obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z prośbą o zgłoszenie uwag w terminie do 14 lutego 2020 roku, na adres: izba@oipip.kalisz.pl