Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag na adres izba@oipip.kalisz.pl do dnia 5 grudnia 2016r.