Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Prosimy o ewentualne uwagi do 9 listopada 2018 na adres izba@oipip.kalisz.pl