Przedstawiamy projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z prośbą o ewentualne uwagi do dnia 21.06.19 na adres izba@oipip.kalisz.pl