W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, zapraszam pielęgniarki i położne na spotkanie organizacyjne dotyczące wyboru składu powołanych komisji i zespołów problemowych, które odbędzie się 30 maja 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie OIPIP w Kaliszu ul. Korczak 4A.

Plan spotkania:
1. Omówienie celów i zadań powołanych komisji problemowych.
2. Omówienie celów i zadań powołanych zespołów problemowych.
3. Wybór składu osobowego dla poszczególnych komisji problemowych:
– ds. socjalnych;
– ds. pielęgniarek i położnych rodzinnych;
– ds. kształcenia przed i podyplomowego, recept i rozwoju zawodowego;
– ds. medycyny szkolnej;
– ds. opieki długoterminowej.
4. Wybór składu osobowego dla poszczególnych zespołów problemowych:
– ds. nadzoru nad wykonywaniem indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych;
– ds. rozwoju działalności i promocji OIPIP;
– ds. kontroli organizatorów kształcenia.
5. Dyskusja i zgłaszanie propozycji szkoleń w ramach kursów dokształcających i potrzeby organizacji innych szkoleń.
6. Przekazanie Przewodniczącemu wniosków ze spotkania.

Zachęcamy do udziału! Chęć wzięcia udziału w spotkaniu prosimy zgłosić na adres: komisjeproblemowe@oipip.kalisz.pl

(-) Marek Przybył
Przewodniczący Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu